úřední e-deska

menu

úvodní stránka
slovo úvodem
kontakty
sponzoři a partneři
rodičům
historie
dokumenty
fotogalerie
videa
důležité odkazy
napište nám
autor stránek

naše město

sponzoři
a partneři

fotogalerie - Projektový den


Naši učitelé, první listopadový den, zpestřili svým žákům běžnou výuku. Namísto tradičního rozdělení do tříd byly vytvořeny 4 různorodé skupinky a ty se rozešly s učiteli do lavic, k interaktivní tabuli nebo počítačům. Byl totiž projektový den. Kluci i učitelé se těšili na změnu běžné vyučovací hodiny v souvislý blok, skládající se z přednášky učitele, diskuze mezi žáky, skupinové a individuální práce, řešení úkolů a vyhotovení plakátu s nabytými zkušenostmi. Tématem projektového dne byla „Mediální výchova“. Sestavené týmy pojaly mediální výchovu z různých pohledů a v průběhu dne bylo k vidění i dětské televizní vysílání. Nejmenší účastnící vymýšleli pohádku. Na připravené „slepé osnově“ doplňovali dílky příběhu, vymýšleli detaily zápletky, aby se příběh dostal do šťastného konce. Po pohádkovém závěru následovala televizní reportáž z příběhu, kdy každý tvůrce přednesl svou pohádku v podobě televizních novin. Jeden ze starších týmů řešil možnosti reklamy a její vliv na spotřebitele, další dva se věnovaly médiím z pohledu distribuce informací a jejich kritické vyhodnocení, možnosti manipulace a šíření desinformací. Bylo možné vidět různé druhy reklamních poutačů, novinových výstřižků, video ukázek a vlastních návrhů a kreseb žáků. Pracovité skupinky vytvořily i poutavé plakáty k danému tématu. Děkuji všem učitelům za vynikající přípravu projektového dne a nemenší díky patří i žákům, kteří se výborně zapojili do netradiční výuky.

Jaroslav Solař, učitel